Chăm sóc môi mắt

Là “cửa sổ tâm hồn”, đôi mắt có thể tiết lộ rất nhiều điều, hãy thường xuyên chăm sóc mắt để xóa đi dấu hiệu căng thẳng và dấu vết thời gian trên khuông mặt.

LOẠI DA: